MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prišli sme, ó Ježiši, počuť Tvoje slovo zase,
učiň srdce schopnejším prijať vzácnu zvesť o spáse:
Obráť myseľ našu celú k Tebe, drahý Spasiteľu.
2. Rozum náš i schopnosti veľkou tmou sú zahalené,
preto zošli z milosti Ducha svojho osvietenie;
dobre zmýšľať, konať môže komu to dáš z lásky, Bože.
3. Blesk slávy a jasnosti, svetlo z svetla Boha Otca,
osvecuj nás z výsosti, rozviaž ústa, uši, srdcia,
naše prosby, spev úprimný, vypočuj, Pane, a prijmi.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)