MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V svete hriecha, bludu, žalosti a trudu, čo rany hojí?
Kde nájdem pokoja, keď všetko do boja chystá sa, strojí?
Klam, peklo, satan i hriech, kde je, kde je bezpečný breh?
Zloba večne brojí.
2. Pri mne Ježiš stojí, i nech peklo brojí, viem na čom stojím.
On ma v žitia púšti nikdy neopustí, tým srdce kojím.
Hradom mojím si, Kriste, skala večná, útočište;
veď ma svetlom svojím.
3. K bezpečnému mestu Ty ukážeš cestu, povedieš ma sám.
Lásky v posvätení nech sa srdce zmení na Tvoj milý chrám.
Pod kríž Tvoj, Synu Boží, duša muky, kríž svoj zloží;
s tým žijem, umieram.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)