MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme všetci v Boha jedného, Otca nášho všemohúceho,
slávneho Pána stvorenstva celého, ktorý nám dáva
dar Ducha Svätého, dar Ducha Svätého.
2. Veríme všetci v Syna Božieho, Ježiša, Pána jediného;
počatý Duchom z panny sa narodil, aby nás všetkých
z hriechov vyslobodil, z hriechov vyslobodil.
3. Na kríži zomrel, tak nás vykúpil, a do pekiel mocne zostúpil,
na tretí deň vstal v tele oslávenom, ako anjeli
dosvedčili o Ňom, osvedčili o Ňom.
4. Na nebo vstúpil do slávy Otca – On jediný náš Príhovorca,
odtiaľ zosiela dar Ducha Svätého, a príde v sláve
súdiť z nás každého, súdiť z nás každého.
5. Veríme všetci v Ducha Svätého, Utešiteľa nebeského,
bez Jeho stálej k dobrému pomoci, v človeku hriešnom
niet sily a moci, niet sily a moci.
6. O cirkvi svätej tak vyznávame, spoločenstvo viery v nej máme,
v Kristu má cirkev Pastiera verného, a žije stále
podľa slova Jeho, podľa slova Jeho.
7. Veríme aj hriechov odpustenie tela nášho z mŕtvych vzkriesenie,
po smrti v nebi život nekonečný. Amen, daj nám to,
Pane Bože večný, Pane Bože večný.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 0:00 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)