MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Niet inej cesty žitím krem Teba, Kriste môj,
je pokoj v Tebe stály, hoc trvá ťažký boj,
Ty môj si poklad pravý – Záchranca z hriechov, bied,
bez Teba, Pane drahý, vo svete spásy niet.
2. Tak dlho som Ťa hľadal vo víre života,
nevediac, kde pramení láska a dobrota,
až prijal si ma k sebe, môj Pán a Boh svätý,
našiel som prameň pravdy, nesmierne bohatý.
3. Prosím Ťa, nedaj zblúdiť z tej cesty, ňou si Sám;
ak prídu žiale, strasti, nech k Tebe pozerám,
ó, neopusť ma nikdy, životom Ty ma veď,
a raz mi daj, môj Kriste, tvárou v tvár Ťa vidieť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2011-06-25
2011-06-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)