MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Počúvaj, pútnik, počúvaj pozorne
volanie, ktoré od tichých hrobov znie:
Človeče, prach si, na prach sa obrátiš, život svoj stratíš.
2. Ak tvoje srdce svet si zaľúbilo
v žiadostiach jeho svoje dni prežilo:
smutno ti nad tým, oko sa zarosí, všetko smrť skosí.
3. Mňa však ani smrť prehrozná nezdesí,
aj v hrobe tmavom uvidím Slnka svit:
zasvieti mocne z Ježiša milého tým, čo sú Jeho.
4. Za Kristom kráčaj, Boží ľud v časnosti,
slúžiacou láskou v ústrety večnosti,
ver, príde koniec všetkého strádania pred tvárou Pána.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:32 min)

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)