MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, hriechy vyznávame, zmiluj sa nad nami,
nalož, pokorne žiadame, ako Otec s nami,
zmiluj sa a odpusť viny, buď nám hriešnym milostivý.
2. V dnešnom svätom zhromaždení i času každého,
zosielaj nám, Bože verný, dar Ducha Svätého,
aby sme Ťa milovali, Tvoje slovo zachovali.
3.Ó Kriste, Knieža pokoja, zmiluj sa nad nami,
odstráň príčiny rozbroja, kríža zásluhami.
Svet pokoj nestály dáva, u Teba je láska pravá.
4. U svojho Otca oroduj, prihovor sa za nás,
sťa Pastier ovce ochraňuj a vzdiaľ mocne od nás
nepriateľov – vlkov dravých a pas nás na pastvách zdravých.
5. Dávaj nám verných pastierov s pastvou Tvojho slova,
Duchom Svätým, pravou vierou posilňuj vždy, znova,
naprav všetkých poblúdených a zhromažďuj rozptýlených.
6. Duchu Svätý, vypočuj nás, zmiluj sa nad nami
a prebývaj trvalo v nás s rozličnými darmi,
príď, Tešiteľ zarmútených, Lekár duší ubolených.
7. Ó, príď, Záchranca hynúcich, Svetlo nevidomých,
príď, Zástupca opustených, nádej utrápených,
príď, Sila umdlievajúcich a Život zomierajúcich.
8. Nech nás vždy Tvoja božská moc v živote ochráni,
zvlášť keď zlyhá ľudská pomoc pri našom skonaní,
odvráť od nás večný plameň, prijmi verných k sebe. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:28 min)