MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Ti buď na výsosti, Bože, studnica pravdy, lásky, milosti
a na zemi pokoj ľuďom, v Kristovi obdareným
Ducha Svätého darom.
2. Sláva Ti jednorodený, Pane Kriste, pre nás predivne vtelený,
pravý Boží a ľudský syn, milosrdný Spasiteľ,
Pán zeme, nebies výšin!
3. Sláva Ti buď, Duchu Svätý, s Otcom i Synom si rovnakej podstaty,
vďaka, veleba, sláva Ti, podľa sľubov si prišiel
v slávny deň päťdesiaty!
4. Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, Boh v láske pre všetkých
nesmierne bohatý, buď i teraz pochválený
a potom v sláve večnej na veky velebený.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)