MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-25
2011-06-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó najsladšia moja radosť, svetlo moje najkrajšie,
či mám radosť a či žalosť, viem, vždy si mi najbližšie,
Svätý Duchu jediný, Otcom, Synom zoslaný,
ktorý riadiš všetky veci, vypočuj, čo mám na srdci.
2. Ty si poklad najcennejší, aký môže človek mať,
už z toho sa srdce teší, že Ťa môže milovať,
ach, príď ku mne, nemeškaj a vždy vo mne prebývaj,
tak ako si sa mňa ujal, keď si ma pri krste prijal.
3. Ty si pravý Duch múdrosti, Tebe skryté nič nie je,
poznáš hĺbky a tajnosti, všetko, čo kde sa deje,
krehkí sme a zomdlení, hriechami porušení,
vlej nám do sŕdc múdrosť pravú, pomôž šíriť Tvoju slávu.
4. V boji s hriechom daj mi sily, neodstupuj odo mňa,
Duchu Svätý, Bože milý, v ťažkostiach posilňuj ma,
Premáhaj diabla zlého, veď k sebe mňa hriešneho,
Bože, obnov ma z milosti a daj mi ducha radosti.
5. Buď so mnou v najťažšej chvíli, podopieraj, keď klesám,
udeľuj slabému sily, pri smrti nech nie som sám.
A keď raz vstanem z hrobu, uveď ma v onú dobu
do svojho neba slávneho veriacim pripraveného.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:16 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)