MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vševedúci Bože, mňa dokonale poznáš,
o mojich túžbach vieš, môj každý pohyb skúmaš;
či ležím, vstávam tu, či chodím, sadám tam,
cieľ mojich ciest Ty znáš, vieš, o čom premýšľam.

2. Než slovo vypoviem, vieš vopred, čo chcem vravieť,
Ty všade vôkol mňa dlaň rozprestieraš jak sieť,
pred Tebou tajomstvá svoje neukryjem,
vidíš mi do srdca, však ja to dobre viem.

3. Kam by som mohol zájsť, keď Duch Tvoj všade žiari,
kam, Bože, zutekať spred Tvojej svätej tvári,
ak by som do nebies chcel vstúpiť, skryť sa tam,
Ty Bože, všade si, ni v hrobe nie som sám.

4. Ak by ma niesol lúč na krídlach rannej zory,
a prebýval by som až pri najďalšom mori i tam by so cítil
rúk Tvojich dotyky, si všade prítomný hoc zdáš sa byť skrytý.

5. Ak by som sa skryť chcel hoc do nočného mraku,
neujdem ani tam jasnému Tvojmu zraku,
Ty aj tmou prenikáš, jas všade rozlievaš,
si svetlom v temnotách, vševedúci Boh náš!

6. Zrod môj i počatie sú Tebe dobre známe,
na ďalšom vývoji tiež mal s účasť, Pane,
možnosti mi dávaš len Tebe ku cti žiť,
ja vďačným životom chcem sa Ti priblížiť.

7. Preskúmaj ma, Bože, a poznaj srdce moje,
skús ma, či úprimne aj plním slovo Tvoje;
bludnými cestami mi nedopusť chodiť,
ale ráč ma stále svojou cestou vodiť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2010-09-30
2010-09-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vševedúci Bože, mňa dokonale poznáš,
o mojich túžbach vieš, môj každý pohyb skúmaš;
či ležím, vstávam tu, či chodím, sadám tam,
cieľ mojich ciest Ty znáš, vieš, o čom premýšľam.

2. Než slovo vypoviem, vieš vopred, čo chcem vravieť,
Ty všade vôkol mňa dlaň rozprestieraš jak sieť,
pred Tebou tajomstvá svoje neukryjem,
vidíš mi do srdca, však ja to dobre viem.

3. Kam by som mohol zájsť, keď Duch Tvoj všade žiari,
kam, Bože, zutekať spred Tvojej svätej tvári,
ak by som do nebies chcel vstúpiť, skryť sa tam,
Ty Bože, všade si, ni v hrobe nie som sám.

4. Ak by ma niesol lúč na krídlach rannej zory,
a prebýval by som až pri najďalšom mori
i tam by so cítil rúk Tvojich dotyky,
si všade prítomný hoc zdáš sa byť skrytý.

5. Ak by som sa skryť chcel hoc do nočného mraku,
neujdem ani tam jasnému Tvojmu zraku,
Ty aj tmou prenikáš, jas všade rozlievaš,
si svetlom v temnotách, vševedúci Boh náš!

6. Zrod môj i počatie sú Tebe dobre známe,
na ďalšom vývoji tiež mal s účasť, Pane,
možnosti mi dávaš len Tebe ku cti žiť,
ja vďačným životom chcem sa Ti priblížiť.

7. Preskúmaj ma, Bože, a poznaj srdce moje,
skús ma, či úprimne aj plním slovo Tvoje;
bludnými cestami mi nedopusť chodiť,
ale ráč ma stále svojou cestou vodiť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)