MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. K Tebe, ó Bože môj bližšie v Tvoj stan!
Aj keď ma kríž tlačí, zriem k nebesám.
Predsa rty vo speve, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj, len k Tebe, bližšie k Tebe.
2. Keď slnko pútnikom zapadne v diaľ,
nad hlavou noc, lôžkom pár tvrdých skál;
i vo sna objeme, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj, len k Tebe, bližšie k Tebe.
3. Vtedy zjav – púť moju v stupňoch sláve;
že všetko, čos´ mi dal – z lásky dané;
anjelský chór že mne sprievodcom ku Tebe,
sprievodcom ku Tebe, bližšie k Tebe.
4. Tak myseľ v modlitbe mytá, čistá,
z tvrdých skál trápenia Bethel schystá;
v súžení dospeje, Bože môj, ku Tebe,
Bože môj, ku Tebe, bližšie k Tebe.
5. A keď raz na krídlach v radosti deň,
zabudnúc svet celý výš sa vznesiem,
aj vtedy pri speve, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj, len k Tebe, bližšie k Tebe.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:40 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:00 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. K Tebe, ó Bože môj bližšie v Tvoj stan!
Aj keď ma kríž tlačí, zriem k nebesám.
Predsa rty vo speve, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj, len k Tebe, bližšie k Tebe.
2. Keď slnko pútnikom zapadne v diaľ,
nad hlavou noc, lôžkom pár tvrdých skál;
i vo sna objeme, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj, len k Tebe, bližšie k Tebe.
3. Vtedy zjav – púť moju v stupňoch sláve;
že všetko, čos´ mi dal – z lásky dané;
anjelský chór že mne sprievodcom ku Tebe,
sprievodcom ku Tebe, bližšie k Tebe.
4. Tak myseľ v modlitbe mytá, čistá,
z tvrdých skál trápenia Bethel schystá;
v súžení dospeje, Bože môj, ku Tebe,
Bože môj, ku Tebe, bližšie k Tebe.
5. A keď raz na krídlach v radosti deň,
zabudnúc svet celý výš sa vznesiem,
aj vtedy pri speve, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj, len k Tebe, bližšie k Tebe.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:08 min)