MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Svätý od vekov, Bože a Pane náš,
ktorý k človeku hriešnemu sa skláňaš.
Svätý si, svätý, Teba ctíme,
:/: hoci každý deň mnoho hrešíme. :/:

2. Ó Pane nebies, Ten istý a verný,
u Teba nie je ani tieň premeny,
od vekov na veky svätý si :/:
a my sa meníme často všetci. :/:

3. Neobľubuješ nijakú neprávosť
a odsudzuješ pokryteckú zbožnosť,
pre Tebou kto obstojí z ľudí, :/:
keď prídeš všetkých nás prísne súdiť. :/:

4. Daj všetkým poznať slávu svojho Syna
a v Ňom milovať Teba, Hospodina
ako On chodil tu v svätosti :/:
za Ním daj nám kráčať v úprimnosti. :/:

5. Po čase krátkom, keď sa pominieme,
svätosti krásou odení budeme;
vo večnej sláve Božích detí :/:
budeme žiť v spoločenstve svätých. :/:

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)