MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pri spomienke na tých vyvolených mužov,
ktorí bleskom slova zahnali temno bludov,
naše srdcia horia, Bože a Pane náš, za to dnes vďakou vrúcnou.

2. Svetlo si v slove dal, no človek – nepriateľ
pod nádobu ho skryl; ľud od pravdy zvedený,
zabúdal na Teba, mýlil sa a chodil dľa ľudských poblúdení.

3. Zaznej: Haleluja! Svieť, evanjelium,
púšťou života veď do zasľúbenej zeme,
ako stĺp ohnivý, nech Boží obličaj milostivý uzrieme.

4. Zaznej: Haleluja! Preč ohne a meče,
nech slovo bojuje, a cirkev nech v jej boji
chráni vždy viery štít, tak šťastný pod palmou ľud Boží v láske stojí.

5. Chráň nás vo svetlo tom, a v svojej slobode,
upevni vo viere, Ježiši, v každom čase,
nech sa nezaplieta svojvoľne nikto viac do jarma bludov zase.

6. Buď Bohu sláva, česť! Zaznej: Haleluja!
V obnovenej cirkvi obnovujme aj seba
a v duchu Kristovom kráčajme k cirkvi tej oslávenej do neba.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:42 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)