MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2010-10-09
2010-10-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Tvoje prikázania chcem vždy verne zachovať,
podľa nich žiť do skonania, podľa nich sa spravovať;
môj život má byť celý len Tebe zasvätený.
Šťastný, kto tak strávi svoj čas, že poslúcha Tvoj svätý hlas.
2. Čo si zasľúbil nám, Pane, len z milosti dosiahnem,
keď poslušne a oddane zákon plním každý deň,
keď som ozaj hotový žiť tu po Tvojej vôli
z lásky, nie z nanútenosti, nie pre zisk, ale z vďačnosti.
3. Nech mám stále na pamäti, že si, Bože, vždy pri mne,
by som každý príkaz svätý plnil, jak chceš, úprimne;
Tvoja láska nechce viac na nás slabých nakladať,
než čo znášať dokážeme, a čo preniesť uvládzeme.
4. Keď na cestách neprávosti svet mi šťastie sľubuje,
daj, nech jeho zvodom a ľsti srdce sa vyvaruje,
lebo koho hriech zmámi, býva potom sklamaný;
po rozkošiach nadíde žiaľ, ako to už mnohý poznal.
5. Keď však verne každého dňa vôľu Tvoju zachovám,
bude Ti, Pane, príjemná dobrá snaha, ktorú mám
a svedomie pokojné potešenie dá hojné,
pocíti už tu v časnosti záblesk nebeskej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)