MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2010-12-30
2010-12-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Príď, Kriste, Svetlo sveta, premáha ma temnota
mnohých hriechov, neresti, ó, príď, Svetlo z výsosti!
2. Nauč ma Otca poznať, vrúcne Ho ctiť, milovať;
ukáž, že som určený, aby som bol spasený.
3. Príď, Kriste, zbav ma zlého, uzdrav, očisť hriešneho,
zlé vášne a žiadosti z môjho srdca vyhosti.
4. Kriste, prosím úprimne, v každej chvíli buď pri mne,
zármutok, žiaľ a bolesť pokorne ma nauč niesť.
5. Príď, Kriste, k sveta súdu, keď nás hroby kryť budú,
a po našom vzkriesení daj, nech sme oslávení.
6. Potom slávne Hosana! bude znieť bez prestania;
a keď uzriem Tvoju tvár, prijmem večnej spásy dar.


image.php?id=78340

mp3 balík – piesne ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)