MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Tebe, Duchu moci, ktorá všetko preniká,
a jej činnosť nemá noci, je aj v mále veliká:
v Kristu pôsobila, a nás vykúpila, premohla hriech a večnú smrť,
v ktorej sme mali zahynúť.

2. Sláva Tebe, Duchu lásky, Boh si tvorstvo miluje,
večné sú s Ním naše zväzky, veď On večnou láskou je;
milý Jeho Syn sám umrel z lásky tej k nám,
lásku Božiu si žiadame, láska nikdy neprestane.

3. Duchu Svätý, v Tebe naše srdce mocne splesalo;
kiežby Tebou v každom čase svoju spásu konalo
v moci a svätosti, v pravde a milosti; ó, by v nás to slovo znelo,
Panuj, duchu, slúž však, telo!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)