MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj Otče dobrý, Teba len z tej duše chcem milovať,
veď za mňa svojho Syna, viem, si ráčil obetovať;
prebohatá je dobrota a hojné dobrodenie,
čo dávaš každodenne.
2. Ty si ma už od večnosti bez zásluhy miloval;
z otcovskej lásky, milosti ma verne opatroval,
a preto Ťa ako dieťa milujem, Otca svojho
zo srdca úprimného.
3. Nič nemôže ma odlúčiť, milý Otče, od Teba,
aj tento svet chcem opustiť a zapierať sám seba;
Tvoju milosť keď mám, mám dosť, veď nie ty, svete márny,
Boh pravé šťastie dá mi.
4. Však moje srdce najradšej ku Otcovi prichádza,
v Ňom útechu, pevnú nádej v každom čase nachádza;
chce aj ďalej v láske stálej po Ňom srdečne túžiť,
a úprimne Mu slúžiť.
5. Pánovi slúžiť milému, to je tá láska pravá,
každého, kto slúži Jemu. On za dieťa uznáva,
a preto chcem, kým žiť budem ochotne vôľu Pána
vždy plniť bez prestania.
6. Daj v láske k Tebe vytrvať, v nej zniesť aj chvíle bôľu,
v tej láske chcem i dokonať, prebývať s Tebou spolu,
keď do svojho nebeského kráľovstva raz prijmeš ma
tam, kde je radosť večná.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)