MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nad hriechom aj nad smrťou zvíťazil si, Pane,
toto svetlo ožiari naše putovanie.
Zaženie tmu, hrobu tieň, zlomí ostne pekla,
Tvoja krv pre spásy deň darmo nevytiekla.
2. V Tebe, živom Pánovi, víťazná je nádej,
že pre večnosť vzbudíš nás – budeme žiť ďalej.
Aj keď telo smrteľné zotlie v hrobe tmavom,
z Tvojich rúk nesmrteľné vzíde s večnou slávou.
3. Vďaka Ti za víťazstvo, za istotu spásy,
v ktorej duša nádej má uzrieť nebies krásy.
A tak cesta za Tebou nie je času stratou,
ani márnou námahou, ale cestou svätou.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)