MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Divné volíš, Bože, cesty, ktorými nám kráčať dáš,
napriek ľudskej zlobe, lesti, k dobrému Ty vedieš nás.
Smrťou strašnou srdcia naše nečakane desíš zavše,
by sme zišli zo zlých ciest, Tebou sa vždy dali viesť.

2. Z dopustenia Tvojho, Pane, Bože milý, jediný,
pred očami každý z nás má obraz smrti mrazivý;
ním k múdrosti napomínaš, k rozvážnosti silu dávaš,
vravíš: „Len mi ruku daj, nikdy sa ma nespúšťaj!“

3. Života i smrti Pane, úprimne Ťa prosíme:
hroznej smrti zavaruj nás, ktorej sa tak desíme.
Keď nás budeš brať z časnosti a prevedieš do večnosti,
nech sa srdce utíši, v Tebe, Pane Ježiši.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)