MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tak blahoslavení sú kresťania verní,
čo plnia Božie slovo a žijú podľa neho.
Nič im tu neuškodí, lebo Pán Boh ich vodí.
2. I keď mnohú bolesť v živote musia niesť,
na škodu im to nie je, veď Pánovo riadenie
pomáha ku dobrému každému veriacemu.
3. Pobožnosť srdečná je vždy užitočná,
Boh má v nej zaľúbenie a dáva zasľúbenie
aj pre život terajší aj pre život budúci.
4. Kto pobožne žije, ten Bohu milý je,
pristúpiť môže k Nemu, k Otcovi láskavému,
len v Ňom zložiť nádeje, nech sa čokoľvek deje.
5. Tam v slávnej večnosti veľkej blaženosti
dôjdu Boží ctitelia. Tam svojho Stvoriteľa
budú vždy oslavovať a večne sa radovať.
6. Oko nevídalo, ucho neslýchalo,
nevstúpilo do srdca, čo od večného Otca
je všetkých pripravené, čo milujú Ho verne.
7. Ó Bože, pomáhaj, Duchom ma sprevádzaj,
nech v pravej pobožnosti nažívam tu v časnosti,
a potom s Tebou stále prebývam v nebies sláve.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)