MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš, Pán života môjho, Ježiš, mojej smrti Pán,
umrel za mňa, sluhu svojho, keď pretrpel mnoho rán,
aby ma vyrval z temnosti a vzal do radosti;
Za tú milosť tisíckrát chcem Ti, Pane, ďakovať.
2. Ty muky si znášať musel, ľstivé reči, rúhanie,
údery a posmech trpel, ukrutné bičovanie,
vytrhol si ma hriešneho z moci diabla a pút jeho.
Za tú milosť tisíckrát chcem Ti, Pane, ďakovať.
3. Nehodní Ťa urážali, Ty si sa dal potupiť;
tŕním Ťa korunovali, smrť si musel podstúpiť,
len aby si mojej hlave získal veniec v nebies sláve;
Za tú milosť tisíckrát chcem Ti, Pane, ďakovať.
4. Tvoja veľká poníženosť za ľudský hriech platila;
Tvoja smrť aj mne blaženosť, stratený raj vrátila,
Tvoja bieda, úzkosť, bolesť získali mi najvyššiu česť.
Za tú milosť tisíckrát chcem Ti, Pane, ďakovať.
5. Teba, Kriste, zvelebujem za kríž, rany, úzkosti,
svoje srdce Ti darujem, lebo si ma z milosti
svojou smrťou spasil večne, miluješ ma nekonečne.
Za tú milosť tisíckrát chcem Ti, Pane, ďakovať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)