MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v Boha večného, Stvoriteľa vševládneho,
i v Syna Jeho milého, v Boha Ducha Svätého.
2. Boh Otec má život v sebe, On ho dal, Kriste, i Tebe,
dal Ti moc aj kriesiť mŕtvych, napokon súdiť všetkých.
3. Verní na súde obstoja, dôjdu spásy a pokoja,
Duch Svätý ich obživuje, vo viere udržuje.
4. Ten, kto Tvojmu slovu verí, Ježiši, Otcom vzkriesený,
ten život večný má v Tebe, nezhynie ani v hrobe;
5. ide v ústrety vzkrieseniu a večnému osláveniu,
prijme život, spásu, radosť, pre veľkú Božiu milosť.
6. Kto však len telu rozsieva, hriešnym žiadostiam podlieha
na poslednom Božom súde zachránený nebude.
7. Veríme, že nám z milosti Boh všetky hriechy odpustí
a po radostnom vzkriesení budeme oslávení.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)