MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2010-12-20
2010-12-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, príď, ó, príď, Emanuel, tak túžobne lká Izrael
a očakáva nádej dňa, keď vôkol ťaží hriechu tma.
Už blízko, blízko spásy deň, keď príde tvoj Emanuel.
2. Ó, príď, ó, príď, Syn Dávidov, zlo premôž láskou bezmedznou, premôž ho a vysloboď nás, z pút hriechu, drahý Mesiáš!
Už blízko, blízko spásy deň, keď príde tvoj Emanuel.
3. Ó, príď, ó, príď, Ty ranný svit, nás zo sna hriechov zobudiť,
tmu hustej noci rozožeň, nech svitne nový jasný deň.
Už blízko, blízko spásy deň, keď príde tvoj Emanuel.
4. Ó, príď, ó, príď, Syn človeka, Ty pravda Božia odveká.
Ku večnej spáse veď svoj ľud a nedaj hriešnym zahynúť.
Už blízko, blízko spásy deň, keď príde tvoj Emanuel.
5. Ó, príď, ó, príď, Ty kráľov Kráľ, by nám si spásu daroval,
a keď bude posledný súd, nám, Kriste, milostivý buď!
Už blízko, blízko spásy deň, keď príde tvoj Emanuel.


image.php?id=78340

mp3 balík – piesne ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:00 min)