MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:25 min)

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Teba vzývam, Bože večný, kľakám pred Tebou,
v moci, v sláve nekonečný, skvieš sa velebou,
skvieš sa velebou
2. Srdce, dušu dávam Tebe, telo svoje tiež,
prichystal si slávne nebe, veď ma miluješ,
veď ma miluješ.
3. Teba cítim, Teba vidím, Teba počujem
Tvojou láskou vždy sa sýtim, že som tvoj to viem,
Tvoja som to viem.
4. Tvoja láska svieti, hreje v zlý i dobrý čas,
nech Ti pieseň vďaky zneje tisíc, tisíc ráz,
tisíc, tisíc ráz.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)