MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:00 min)

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, Pane, skloň sa k nám, Svätého Ducha zošli nám,
nech nás milosťou sprevádza, na cestu pravdy uvádza.
2. Nech Ti na chválu spievame, vrúcim srdcom Ťa vzývame:
do duše viery ráč nám vliať, pomáhaj Tvoje slovo znať.
3. Až kým nepríde vzácny čas, keď „Svätý, Svätý Pán Boh náš“
v nebesiach spievať budeme, tvár Tvoju svätú uzrieme.
4. Trojici blahoslavenej chválospev našej vďaky znej:
Boh Otec, Syn i Duch Svätý, na veky vekov sláva Ti!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:21 min)