MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj Bože, viem, že zomrieť musím, veď som len smrteľný človek,
na to si tak často pomyslím, že nie je stály ľudský vek,
čuj preto prosbu pokornú, daj, Bože, mi smrť pokojnú.

2. Môj Bože, neviem, kedy skonám, nie som na chvíľu bezpečný,
za dym, za tieň život pokladám, raz nastane deň posledný,
preto dopraj mi v časnosti pripraveným byť k večnosti.

3. Môj Bože, neviem, ako umriem; jedného smrťou násilnou,
iného zase pokojnou zriem zo sveta odchádzať smrťou,
nech vôľa Tvoja sa stane pri mojom skonaní, Pane.

4. Môj Bože, neviem, kde raz zomriem a kde zem prikryje hrob môj,
už teraz to však určite viem, že ma vzkriesi z mŕtvych hlas Tvoj,
preto kdekoľvek spočiniem, Ty so mnou si, nezahyniem.

5.Keď teba musím zomrieť, Bože a dokonať svoj zemský beh
krv Kristova nech mi pomôže, prijmi ma, zbav úzkosti bied,
Tvojmu riadeniu nechávam kde, kedy, ako skonať mám.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)