MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chráň ma, Pane, pri slove tom, zjavenom nám Písme svätom,
nech z moci Ducha Svätého konám verne podľa neho.
2. Chráň mi, Pane, vieru čistú, založenú len na Kristu,
nech Jeho smrť, umučenie poslúži mi na spasenie.
3. Chráň ma, Pane, v láske pravej, uč ma službe obetavej,
milovať Teba a blížnych, najmä spoločenstvo svätých.
4. Chráň ma vo svojej milosti, odpusť hriechy, neprávosti,
pomôž žiť v pravom pokání v slovách, skutkoch aj v zmýšľaní.
5. Chráň ma, Pane, pomáhaj mi, keď ma pokúšanie mámi,
poteš, keď som zarmútený a nedaj zúfať v trápení.
6. Chráň ma, Pane, pri tej pravde, ktorá naveky zostane,
nech neodstúpim od Teba, kým ma uvedieš do neba.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-08-21
2011-08-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:38 min)