MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľ večný, nás požehnaj, požehnaním svojím
a všetko dobré nám daj, vyznávačom Tvojim,
naďalej ráč zachovať nás vo svojej milosti,
a potom k sebe prijať do večnej radosti.

2. Amen! V tom požehnaní nech vždy účasť máme,
a po časnom skonaní s tebou prebývame
s anjelmi v nebies ríši, chváliac Hospodina;
daj nám to, ó Ježiši, Ty, Spása jediná!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)