MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vstaň, srdce a s radosťou pozri, čo sa stalo,
už nad nočnou temnosťou svetlo moc získalo,
môj Spasiteľ doteraz ležal v tmavom hrobe,
veľkonočný prišiel čas a On vstal v tej dobe.
2. Víťaz nad tmavým hrobom hľadí vôkol jasne,
nad nepriateľskou zlobou zastal si víťazne,
všetko už padá k nohám vzkrieseného Pána,
premohol hriech, peklo, klam i smrť je zdolaná.
3. Ach, aká veľká radosť srdce naplňuje,
keď sa už Božia milosť, pokoj rozhojňuje,
nikto mi neodníme, čo mi Kristus dáva,
za čo trpel nevinne, za čo z mŕtvych vstáva.
4. Všetka moc pekla zlého nič mi neublíži,
keď mám Pána verného, čo zomrel na kríži,
premohol pekla brány, je víťazným Kristom,
keď Mu budem oddaný, smrť mi bude ziskom.
5. Chcem sa držať Ježiša ako Hlavy večnej,
tí, čo sa Jeho držia, kráčajú bezpečne;
nech sa búri ako chce vôkol prúd vôd dravý,
mám vždy pokojné srdce, Pán ma zlého zbaví.
6. Raz ma privedie k bráne, preslávneho neba,
kde bude napísané pre mňa i pre teba:
Kto tam so mnou trpieval, tu ho čaká sláva,
kto tam so mnou zomieral, tu život dostáva.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:07 min)