MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2010-10-17
2010-10-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pán blahoslaví nevinných, milosrdných a úprimných,
ktorí Jeho nasledujú, vieru skutkom dokazujú.
2. Kto svojím životom čestným, láskyplným a šľachetným,
vyhýba sa nečistote, žije pobožne na svete,
3. túži za Božou milosťou, chrám navštevuje s radosťou.
Veď slovo, čo sa tu káže ukazuje cestu k spáse,
4. ako vo dne tak i v noci zachováva vieru v srdci,
ona teší ho v zármutkoch, posilňuje v dobrých skutkoch,
5. ten nebude opustený, a v nádeji zahanbený,
diabol, svet mu neuškodí, ani zlosť a závisť ľudí.
6. Ľútostivý Pane Kriste, daj prijímať slovo čisté,
v pravej viere zotrvávať, a od Teba spásu prijať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)