MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. K Tebe, Bože všemohúci, vzhliadam,
Tebe obeť srdca svojho dávam,
Boh a Pán si Ty sám, Tvoj som chrám,
v tom života večný poklad skladám.
2. Neraz ma však časnosť zarmucuje,
mdloba tela večnosť zatemňuje,
však moje súženie preklenie
Tvoja milosť – moje posilnenie.
3. Za to vďačím Tebe, láska večná,
nad tým plesá duša moja vďačná.
Všetko zniesť, i bolesť, musí viesť
na dobro tých, čo Ti vzdávajú česť.
4. Z milosti mám Jednorodeného
Krista Pána za Vodcu večného,
za Ním len kráčať chcem a prídem,
kde večného blaha zažiari deň.
5. Slávna cesta svätých hoc i ťažká,
šťastný je ten, kto na nej nemešká,
veď slávu tam pravú dosiahnu len tí,
ktorí v boji neustanú.
6. Hoden toho aj ja by som chcel byť,
verne konať, Tebe na slávu žiť,
kým v onen istý deň odídem do večnosti,
kde prebývať budem.
7. Len jedno si žiadam: v Kristu večnosť,
iba v Ňom je život, nesmrteľnosť.
Sprevádzaj, zachovaj, požehnaj,
v pravej viere mi aj dokonať daj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)