MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pred Tebou sa skláňame, Baránok Boží nevinný,
a chválu Ti vzdávame, ó Spasiteľ náš jediný,
Ty si mocne zvíťazil, smrť si navždy porazil:
Buď Ti večná chvála, ó Pane Ježiši!
2. Predvídal si súženia, ktorá na Teba čakali,
zlosť a ľstivé snaženia, čo úklady Ti chystali,
Ty však plný milosti preniesol si ťažkosti:
Buď Ti večná chvála, ó Pane Ježiši!
3. Zvierali Ťa úzkosti, pred otcom si na tvár padol
v hroznej kríža blízkosti, však víťazstvo si dosiahol,
strach smrti Ťa obkľúčil, ale si neustúpil:
Buď Ti večná chvála, ó Pane Ježiši!
4. Pre nás trpel si mnoho, pre nás znášal si trýznenie,
my však máme zisk z toho: vykúpenie a spasenie!
Tvoj kríž – naše víťazstvo, pokoj, blahoslavenstvo:
Buď Ti večná chvála, ó Pane Ježiši!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)