MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tu som, Pane, na Tvoj pokyn čakám, tíško kľakám,
Tebe sa odovzdávam; po Tebe túžiť,
oddane chcem slúžiť, večne s Tebou žiť.
2. Vyučuj ma, prosím, svojím slovom, vládni srdcom,
lebo mojím si Vodcom; len vyššie, ďalej
veď ma, viery stálej do srdca nalej.
3. Či sa pyšní smejú, či ma hania, prikázania
plniť chcem bez prestania; Tvoja na kríži
obeť nebo níži, s Tebou ma zblíži.
4. Čo Ty robíš, to je dobré, Pane, požehnané,
ako chceš, nech sa stane; keď po dňoch boja,
až sa rany zhoja, dáš dar pokoja.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)