MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2010-10-05
2010-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kriste, svoju si na skale cirkev mocne založil,
a podnes ju neustále zveľaďoval a vodil;
kým nás Tvoja ruka chráni, aká moc nás premôže?
Neuškodia pekla brány, nič ju zničiť nemôže.

2. Ty si naša pomoc silná a veriacich ochrana,
nádej pevná, neomylná, buď Ti chvála vzdávaná!
Tebe srdca skrúšeného obete prinášame,
zhliadni z trónu nebeského na nás, vrúcne žiadame.

3. Pane, cirkev udržiavaj v jednote a svornosti,
i potomkom zachovávaj, svoje slovo, sviatosti;
nech na Tebe v každom boji sťa uholnom kameni,
cirkev svätá pevne stojí; z Teba pravda pramení.

4. Pomáhaj nám, Pane, Kriste, v pevnej viere zotrvať,
s vierou i svedomie čisté až do konca zachovať,
potom uzrieť slávu večnú, kde budeme s Tebou žiť
a Trojicu nekonečnú novou piesňou velebiť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)