MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Stvoriteľ, Bože náš, Ty Otec všetkých nás,
si Pán mocný, si Pán slávny, vrúcne žiadam,
k Tebe volám: v súžení pomôž mi.
2. Tvoja pravica, viem, pomáha každý deň
všetkým chorým, usúženým, zarmúteným i raneným,
aj srdciam zomdleným.
3. Môj milý Ježiši, si lekár najlepší,
príď, pomôž mi, buď pri mne vždy.
Spasiteľu, duši, telu daj liek v čas príhodný.
4. V kríži trpezlivosť dávaj i zmužilosť,
by neklesal, a nezúfal v chorobách zlých,
bôľoch mnohých, ale v Teba dúfal.
5. Tebe, milý Pane, nemožné nič nie je;
povedz teda slovko iba, moje bôle,
všetky žiale odvrátiš odo mňa.
6. Bože, Duchu Svätý, Otcu, Synu rovný,
ochraňuj ma, posväcuj ma k viere pravej,
láske stálej. Prosím, neopusť ma.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:10 min)