MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, ja biedny, úbohý hriešnik! Cítim svoju veľkú biedu,
Bože, Bože, buď môj Pomocník, obávam sa Tvojho súdu,
zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou.
2. Žalostne moje srdce kvíli pre množstvo ťažkých hriechov, vín,
pohliadni na mňa, Bože milý, a potešuj ma, keď trpím,
zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou.
3. Vypočuj ma, keď k Tebe volám, vypočuj, Otče láskavý,
keď pod jarmom hriechu nariekam, túžiac po duchovnom zdraví,
zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou.
4. Dokedy sa neozveš, Pane, dokedy ma čakať necháš?
Som slabý a biedny náramne, ale Ty verný zostávaš,
zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou.
5. Neodplácaj mi dľa zásluhy, nesúď dľa množstva mojich vín,
odpusť mi, Pane, všetky dlhy, nech som zas dieťaťom Tvojím,
zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou.
6. Stačí slovo a budem zdravý, vyslov to slovo záchrany,
pokoj duše navráť mi pravý, utíš bolesť, zahoj rany,
zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou.
7. Viem, vypočul si môj tklivý hlas, pravú radosť mi navrátil,
nevolal som nadarmo teraz, Ty si sa ku mne obrátil,
zmiluj sa, zmiluj sa nado mnou a nalož láskavo so mnou.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)