MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čuj naše prosby, Pane neba, zeme,
keď do nového roku vstupujeme,
nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.

2. Požehnaj naše práce, Bože drahý,
nech sa nám zdaria všetky dobré snahy,
z viery nech vzklíčia činy v tomto roku na každom kroku.

3. Zachovaj pokoj v celom svete, Pane,
vlasť našu žehnaj, o to Ťa žiadame;
sprevádzaj cirkev svojím svätým slovom aj v roku novom.

4. Ó Bože, láska Tvoja buď vždy s nami,
veď konať dobro nie sme schopní sami;
prispor nám viery, upevni v nás nádej vo chvíli každej.

5. O hojnosť chleba prosíme Ťa, Pane,
na polia vylej svoje požehnanie.
Podopri, veď nás na začatej ceste, Ježiši Kriste.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)