MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1.Keď v biedach, úzkostiach zrak ku nebu dvíham,
môj Bože a Pane, vrúcne Ťa prosím, vzývam,
Ty ma vypočuješ, takže neostávam bez Tvojho zmilovania.
2. Ochrana a pomoc prichádza od Teba,
veď Ty ma miluješ, Ty Tvorca zeme, neba,
a pomoc daruješ iba Ty jediný, keď podoprieť ma treba.
3. Ty sám ma sprevádzaš a riadiš mi kroky
po cestách spasenia, cez žitia dni a roky;
nedáš mi klátiť sa, keď ma telo a svet zvádza do pokušenia.
4. Náš verný Ochranca, bdieš vo dne i v noci,
nespíš a nedriemeš, upieraš na nás oči,
z ťažkosti vyvedieš tých, čo sa s dôverou poddajú Tvojej moci.
5. Požehnaj vchádzanie, žehnaj vychádzanie.
Keď hovorím, konám, Duchom svojím, môj Pane,
Ty stále voď ma sám, nech časný život svoj ku Tvojej cti dokonám.
6. A keď čas lúčenia so svetom nastane,
pomôž mi v pokoji odísť z tejto časnosti
a keď z mŕtvych vstanem pre zásluhy Krista, prijmi ma do radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:02 min)