MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-11-18
2012-11-18 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v Boha večného, On je Stvoriteľ všetkého,
čo stvoril, múdro spravuje, nás ako Otec miluje.
2. Veríme i v Syna Jeho, Mesiáša nám daného,
ktorý ľudské telo prijal, životom svojím príklad dal.
3. Trpel pod Pontským Pilátom, a tak nie striebrom a zlatom,
lež krvou svojou predrahou vydobyl nám večné blaho.
4. Po smrti pochovaný bol, vstal z hrobu, keď smrť premohol,
v Ňom máme viery istotu, že aj nás vzkriesi k životu.
5. Do neba k Otcovi vstúpil, a príde, ako zasľúbil,
na poslednom Božom súde živých, mŕtvych súdiť bude.
6. Veríme v Ducha Svätého, Radcu múdreho, verného,
ktorý cirkev zhromažďuje, učí, teší, posväcuje.
7. Veríme aj v odpustenie hriechov a tela vzkriesenie,
aj život večný, ktorý nám daruje milostivý Pán.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)