MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus Pán riekol, keď skonával: Bože, prečoš´ ma opustil?
Po všetkom, keď už hlavu skláňal, poručil ducha Otcovi,
vidiac, že Ho neopustí v tej bolestnej chvíli smrti.
2. Neopusť ma, Bože, v živote, dopraj mi, čo potrebujem,
nevydaj ma hladu, nahote, nech Teba chválim deň čo deň,
čo Tvoja milosť mi dáva, na tom nech srdce pristáva.
3. Neopusť ma v tom pokušení, do ktorého svet uviesť chce,
nech nie som hriechom premožený, lež odolám mu víťazne, tak česť a dobré svedomie si zachovám bezúhonné.
4. Neopusť ma v nijakom kríži, v žiadnej biede a ťažkosti,
keď nejedna úzkosť ma súži, strápené srdce bolestí,
a hoci ma kríž môj desí, Tvoj nech ma, Pane, poteší.
5. Neopusť ma aj pri skonaní, keď ma obkľúči smrti noc,
svojou mocou v tom bojovaní zlom a znič hroznej smrti moc,
pre Syna svojho zásluhy blažené miesto daruj mi.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:40 min)