MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-27
2012-07-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2012-07-27
2012-07-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ajhľa, práve Ježiš milý dokonáva v tejto chvíli,
klesla Jeho svätá hlava; ducha Bohu odovzdáva.
2. Plač, pokolenie ľudské, lkaj a s celým tvorstvom nariekaj,
veď umrel Kristus, drahý Pán, zmučili Pravdu v mori rán.
3. Nikodém spolu s Jozefom sa v žiali, bôli preveľkom
k Pánovi svojmu priznali, o Jeho telo žiadali.
4. Jeho telo z kríža sňali, bielym plátnom ovinuli,
pochovali v hrobe novom, do kameňa vytesanom.
5. Už je kameň privalený, strážený, zapečatený,
ale pravdu nepochová, víťazí pravda Kristova.
6. On premohol i hrob tmavý, keď vstal a vstúpil do slávy,
z Božieho slova to vieme, že aj my z mŕtvych vstaneme.
7. Preto v žiali nezúfame, aj pri hroboch nádej máme,
Boh smrti osteň premôže, On dopustil, On pomôže.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:10 min)

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)