MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Láska večná, čuj hlas ľudu svojho,
vzbuď a chráň lásku v srdci z nás každého
živú, úprimnú, stálu, vrúcu, čistú v Ježiši Kristu.
2. Preto Ti, láska, krásny nebeský kvet,
hlasy kresťanstva radostne majú znieť,
bez teba svet by bol iba žalárom, kto by chcel žiť v ňom?
3. Umenie slávne, múdre, sladké reči
sú bez nej márny zvuk, jak Písmo svedčí;
nič nie sú diela, ak nevytvorila ich láska milá.
4. Z lásky stvoril Boh svet, všetko, čo žije;
z lásky Syn Jeho kalich smrti pije;
na láske stojí, láskou sa ozbrojí aj cirkev v boji.
5. Nesvitnú svetu dosiaľ zlaté časy,
dokým nespozná, láska, tvojej krásy;
panuje iba nenávisť a zloba, kde láska chýba.
6. Ó Láska večná, čuj hlas ľudu svojho,
vzbuď a chráň lásku v srdci z nás každého
živú, úprimnú, stálu, vrúcu, čistú v Ježiši Kristu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)