MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš v tretí deň vstal, Božiu moc dokázal.
V tento deň sa radujme, vrúcne Ho oslavujme: Sláva buď Bohu!
2. Bože, naša spása! V Tebe duch náš jasá;
Tvoja moc spôsobila, že pravda zvíťazila nad hrobom tmavým.
3. Kto si Boží ctiteľ, hľaď, tvoj Vykupiteľ
z hrobu tmavého vstáva, veniec slávy dostáva v kráľovstve Božom.
4. Smrti sa nebojím, však viem, na čom stojím,
stojím vo viere v Krista, On mi je cesta istá do večnej vlasti.
5. Tak pôjdem v ústrety životu i smrti,
nad všetkým je Božia moc, nedesí ma smrti noc, ani hrob tmavý.
6. Verím nezahyniem, Boh si ma privinie
a oživí z milosti v Kristu k večnej radosti v svojom náruči.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)