MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:26 min)

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vďaka za toto krásne ráno, vďaka za každý nový deň.
Vďaka za to, čo je už za mnou ako ťažký sen.
2. Vďaka za všetkých verných druhov, vďaka, ó Pane, za ľud náš.
Vďaka, že máme silu znášať krivdy v každý čas.
3. Vďaka za moje pracovisko, vďaka za každý drobný zdar,
vďaka za hudby krásu čistú aj za piesne dar.
4. Vďaka za to, čo zarmútilo, vďaka za to, čo poteší.
Vďaka, že vedieš božskou silou, Priateľ najlepší.
5. Vďaka že môžem teba chváliť, vďaka, že Ducha dáš mi tiež.
Vďaka, že nablízku i v diaľke ľudí miluješ.
6.Vďaka, že Ty nám dávaš spásu, vďaka, toho sa pridržím.
Vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náležím.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)