MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj
2010-10-05
2010-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť,
ó, to je blaho nad ktoré niet!
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,
ach, hodno cele opustiť svet!
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,
ach, hodno cele opustiť svet!

2. Smieť žiť pre Krista, niesť hanu, strasť,
smieť raz čo víťaz vojsť v nebies vlasť.
V korune slávy zastať pred Bohom
a žiť tam večne, ó, to je slasť!
V korune slávy zastať pred Bohom
a žiť tam večne, ó, to je slasť!

3. Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň,
no, i keď žiaľny zapadol tieň,
vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť,
tú milosť verným Boh dáva len.
Vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť,
tú milosť verným Boh dáva len.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)