MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2010-10-25
2010-10-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane, Ty máš zaľúbenie v srdci nevinnom, čistom,
prosíme Ťa ponížene, daj, nech kráčame s Kristom,
popraj horlivosti, vo viere stálosti, nech ten sľub,
ktorý zložíme, slovom, skutkom naplníme.
2. Voď každého cestou, Pane, viery, lásky, nádeje,
nech Ťa verne vyznávame, veď v tom požehnanie je;
pred zvodmi nás ochráň, v boji s hriechom zastaň;
pomôž vo viere zotrvať, svedomie čisté zachovať.
3. Rodičom a príbuzenstvu žiť chceme ku radosti,
k cirkvi, rodu, človečenstvu plniť si povinnosti;
keď svet zanecháme, nech sa tam zhliadame,
kde nám po tejto časnosti dáš veniec spravodlivosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)