MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2010-12-20

Čím môžem Ťa privítať

2010-12-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čím môžem Ťa privítať, Vykupiteľ sveta,
a úctu akú mám vzdať Tebe Láska svätá?
Ó, zažni svetlo v duši a jasne ho rozsvieť,
aby ako sa sluší vzdal som Ti chválu, česť!
2. Niekedy Ti stlali palmy, ratolesti, kvety;
ja chcem Ti spievať žalmy, tak Ti vyjsť v ústrety.
Kiež chvála srdca môjho dnes je sťa ratolesť
na slávu mena Tvojho, ktorou Ti vzdávam česť!
3. Keď som v hriechu putách žil, Ty si sa zľutoval,
z potupy vyslobodil a ku mne sklonil tvár,
z prachu si ma vyvýšil, z biedy, smrteľnosti,
to všetko si učinil zo svojej milosti.
4. Z čírej lásky, ľútosti k človeku hriešnemu,
zostúpil si z výsosti na spásu každému,
svet z hriechov a úzkosti vykúpiť si prišiel,
aby v pekla priepasti z nás nikto neúpel.
5. Do srdca si zapíšte, smutní, utrápení,
tým v duchu sa potešte, že je predo dvermi
váš Spasiteľ, Mesiáš, ktorý srdca rany
obviaže vám v pravý čas, poteší, zachráni.
6. Na konci vekov príde v sláve dôstojnosti
a všetkých súdiť bude, verných omilostí.
Ó, príď, Svetlo večnosti, Ježiši, Pane náš,
daj nám vojsť do radosti, kde s Otcom prebývaš.


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

Komentáre

  1. Azriel povedal:

    2015-12-07

    Druhá sloha začína "Niekedy Ti stlali palmy", ale správne má byť "Niekdy Ti stlali palmy". Vďaka za opravu, ostatný text je O. K.

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené