MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08

Oslavuj, cirkev, Pána

2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Oslavuj, cirkev, Pána, spievajme, kresťania,
nech z nášho srdca znova znie pieseň velebná,
za krásu Jeho diela spievaj Mu celá zem,
oslavuj Stvoriteľa, veleb Ho každý deň.
2. Oslavuj, cirkev, Pána, Boh svetu Syna dal
a nás v Ňom si oddávna navždy zamiloval,
On krížom a ranami, smrťou a vzkriesením
otvoril nebies brány, obdaril spasením.
3. Oslavuj, cirkev, Pána, že Boh Duch Svätý nás
posväcuje a dáva vo viere v Krista rásť.
Ó kiežby každý cítil sväté pôsobenie,
veľkú moc z Jeho výšin, čo zmeniť srdce vie.
4. Oslavuj svojho Pána, ľudské pokolenie,
v Ňom nám je milosť daná, isté vykúpenie.
On s nami je každý čas od našej mladosti,
sprevádza a nikdy nás, svoj ľud, neopustí.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:02 min)

Komentáre

  1. Predseda VCHaH povedal:

    2019-10-07

    Važený pán tvorca tejto stranky verím, že váš úmysel bol dobrý, ale žial táto stranka je viacej na škodu Evanjelickej cirkvi než na osoh! Prosím poupravujte rytmus a metrum piesní lebo vôbec nerešpektujete metricko rytmicke zakonitosti piesní! Prepačte mi, ale nemôžeme do nekonečna pestovať a šíriť amaterizmus v oblasti cirkevnej hudby! Prosím Vás vezmite si tieto slová v dobrom a pokúste sa pomôct pozdvyhnuť cirkevnú hudbu na vyššiu úroveň. Ďakujem za pochopenie predseda Výboru pre cirkevnú hudbu ECAV J.S..

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené