MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10

Aj tohto roku

2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aj tohto roku buď pri našom boku,
Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj,
pred záhubou varuj, milostivo stráž!

2. Na každý deň chleba, i to, čo nám treba,
daj v príhodný čas, mierom, zdravím, silou,
spokojnosťou milou stále žehnaj nás.

3. Nadto chlebom Slova nasycuj vždy znova
naše duše sám, velebné sviatosti
zachovaj v celosti na spasenie nám.

4. Buď bezpečným Vodcom, starostlivým Otcom
dnes i napotom, svetlom vo tmách noci,
Lekárom v nemoci, v smrti životom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

Komentáre

  1. D.R. povedal:

    2017-01-15

    V piesni ES č. 68 v 1. slohe: Aj tohto roku má byť správne - Aj tohoto roku. Ďakujem za Vašu prácu, nech Vám Pán Boh žehná.

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené