MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, môj Bože, ja som zblúdil, bremeno hriechov mojich
ťaží ma, veď som nechodil po priamych cestách Tvojich,
hnevu prísneho sa ľakám, ušiel by som, však neviem kam.

2. Ale kam by som pred Tebou, kam by mohol zutekať,
Bože, Ty si všade so mnou, nemožno Ťa oklamať!
Hoc poletím s rannou žiarou, neujdem pred Tvojou tvárou.

3. Preto z hriechov sa vyznávam, srdečne ich ľutujem,
v úzkosti sa k nim priznávam, ale aj dôverujme,
že mňa človeka hriešneho nezavrhneš, nehodného.

4. Ktože mohol by spočítať množstvo piesku morského?
Kto by mohol vymenovať túžby srdca hriešneho,
a kto všetky neprávosti, čo som spáchal od mladosti?

5. Preto, ach, oči úbohé, plačte s veľkou žalosťou,
vylievajte slzy mnohé nad mojou úbohosťou,
zalkaj, srdce, od ľútosti pre hriechy a neprávosti.

6. Ale, Kriste, Tvoje slová a Tvoja smrť boľavá,
to je nádej hriešnikova, to v úzkosti pomáha.
Preto k Tebe sa utiekam, Lekár môj, Ty ma uzdrav sám.

7. Ježiši, Tebe vyznávam bezpočet hriechov svojich,
želiem ich a oplakávam, očisť ma, vysloboď z nich.
Tvoj Duch moje cesty spravuj, veď ma stále a ochraňuj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:37 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja vravím vtedy, keď mám mlčať.
A mlčím, keď mám Krista vyznať,
načisto onemiem, načisto onemiem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

2. Ja mlčím, keď je vravieť treba.
Však keď zas počúvať mám Teba,
môj Pane, to neviem, môj, Pane, to neviem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

3. Ja verím, čomu nemám veriť,
no keď mám vydať počet z viery,
z miesta sa nepohnem, z miesta sa nepohnem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

4. Ja hľadám, keď mi treba veriť,
a keď sa mám na Boha zveriť,
inde a obraciam, inde sa obraciam.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým, Za Kristom kráčať chcem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sám, Pane Bože, ma veď, nech žijem k Tvojej chvále,
uč mi srdce, nech sa len pridŕža Teba stále,
iba Tvojej milosti sa úplne oddávam,
stvoril si ma, vykúpil, chráň ma, úprimne žiadam.

2. Lásku svoju nesmiernu ku mne, môj Bože, obráť,
faloš diabla i sveta pomáhaj mi včas poznať,
aby som sa varoval akejkoľvek márnosti,
zmluvu krstu zachoval, a plnil ju z vďačnosti.

3. Zmužilo nech telesné žiadosti vždy premáham,
v bázni žijem a Tvojich anjelov pri sebe mám,
moje srdce do Tvojej vôle nech sa odovzdá,
s vďakou prijíma dary, čo mu Tvoja milosť dá.

4. Kým mi praješ života na tomto časnom svete,
nech som vždy služobník Tvoj, vďačný Tvojej dobrote;
po smrti ma prenes ta, kde chvália Ťa anjeli,
daj, aby sme tam večne na tvár Tvoju hľadeli.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, čo smutný mám si počať, keď ma svedomie viní
pre hriechy a pre viny?
Čas je z hriechov sa spamätať a vyznávať s pokáním:
Ježiša sa nespustím.

2. Hoci ťažký trápenia kríž na človeka dolieha,
na Boha sa spolieham.
Pri mne stojí drahý Ježiš, On vládne srdcom mojím,
Ježiša sa nespustím!

3. Viem, že množstvo mojich hriechov Ježiša zarmucuje,
On ma predsa miluje,
však s milosťou a útechou skláňa sa ku kajúcim,
Ježiša sa nespustím.

4. A keď umriem, On ma k sebe z časnej sveta márnosti
uvedie do večnosti.
Hoc spočinie telo v hrobe, On bude svetlom mojím:
Ježiša sa nespustím.

5. Ó Ježiši, Spasiteľ môj, ráč vždy sa mňa pamätať
a do nebies ma prijať,
nech vo viere dokončím boj, s čistým dobrým svedomím:
Ježiša sa nespustím!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Emanuel milý, Knieža veriacich, príď ku mne, príď, radosť duše mojej:
Tebe som dal srdce, čo horí vrúcne ohňom nehynúcej lásky Tvojej;
nič nemám milšie, nad Teba drahšie, keď Ťa mám,
všetko mám, Pane Ježiši.

2. Tvoju reč najviac si na svete vážim, je ako príjemná rosa ranná,
ktorá mi vyschnutú dušu rozvlaží, preto na ňu s túžbou očakávam;
občerstvuj ma sám, nech ma neľaká tieň smrti,
na Teba sa len spolieham.

3. Aj keď ma tak ako mnohých veriacich trápieva často kríž a súženie,
vtedy keď o Tebe rozjímam v srdci, cítim i v zármutku potešenie.
Nič ma neskláti a neodvráti od Teba, Kriste môj, nádej jediná.

4. Bez žiaľu zanechám sveta márnosti, Ježiši, najdrahší poklad si môj;
túžim len po Tebe, s Tebou radosti v nebesiach užívať;
som predsa Tvoj. S Tebou zostanem, keď žiť prestanem,
Ty budeš naveky životom mojím.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:18 min)