MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05

Mysli na súd, lebo je istý

2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Mysli na súd, lebo je istý, súd Boží, čo raz nastane,
keď Pán príde, jak Písmo istí, a keď nebo slávou vzplanie;
by si došiel zmilovania, daj sa na cestu pokánia.

2. Mysli na súd, Sudca je prísny, nuž vždy proti hriechu bojuj;
akže stojíš, nebývaj pyšný, dbaj s bázňou o spásu svoju,
z činov i slova každého vydáš počet dňa súdneho.

3. Mysli na súd času každého, nečakane Tvoj Pán príde;
priprav si lampu bdenia svojho, o polnoci Ženích vyjde;
ak zdriemneš, dvere zatvorí a nikto ich neotvorí.

4. Mysli na sú i v pokušení, keď diabol a svet chcú ťa zviesť,
aby si nebol premožený, neprivolal na seba trest;
súd Pánov nech od každého odradí ťa činu zlého.

5. Mysli na súd, keď žiješ v šťastí, ochotne biedu odstraňuj,
skloň sa k tým, ktorú v nešťastí, zverené hrivny zveľaďuj.
Kto mnoho prijal, od toho požadovať budú mnoho.

6. Mysli na súd, keď k smrti stonať budeš, a zmier sa s blížnymi,
aby si tíško mohol skonať, a so všetkými vernými
v sláve Otca nebeského pokoja došiel večného.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:40 min)

Komentáre

  1. Azriel povedal:

    2016-11-09

    V 5.slohe v 2. riadku je "skloň sa k tým, ktorú v nešťastí", ale správne má byť "skloň sa k tým, ktorí sú v nešťastí". Vďaka za korekciu.

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich